Tam quan trong cua viec lap gia pha doi voi nhung dong ho tap doan nha hang (2)-min

Tầm quan trọng của việc lập gia phả đối với những dòng họ tập đoàn nhà hàng, khách sạn

Gia phả chiếm vị trí rất quan trọng đói với các dòng họ của Việt Nam. Đây là nơi lưu giữ tất cả mọi thứ liên quan đến dòng họ từ thời khai canh cho đến hiện nay. Nó lưu giữ toàn bộ thông tin, ngày sinh ngày mất, hôn nhân trong dòng họ,con cái, […]

Continue Reading