Sự khác biệt của kế toán thuế và kế toán nội bộ

Kế toán đóng vai trò quan trọng với hoạt động của doanh nghiệp, ghi chép, tổng hợp lại thông tin kinh doanh, hoạt động của doanh nghiệp. Nghiệp vụ kế toán được phân thành nhiều loại: kế toán thuế, kế toán nội bộ… Với những đặc trưng khác nhau. Công cụ phần mềm kế toán […]

Continue Reading