Sự khác biệt của kế toán thuế và kế toán nội bộ

Kế toán đóng vai trò quan trọng với hoạt động của doanh nghiệp, ghi chép, tổng hợp lại thông tin kinh doanh, hoạt động của doanh nghiệp. Nghiệp vụ kế toán được phân thành nhiều loại: kế toán thuế, kế toán nội bộ… Với những đặc trưng khác nhau.

Công cụ phần mềm kế toán doanh nghiệp nhỏ hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện nghiệp vụ hiệu quả. Tuy nhiên, yêu cầu chuyên viên kế toán cần nắm rõ sự khác biệt của các nghiệp vụ để thực hiện hiệu quả, chính xác, giảm các sai sót phát sinh. Chia sẻ dưới đây về sự khác biệt của kế toán thuế và kế toán nội bộ sẽ hữu ích cho kế toán viên quan tâm.

Vai trò và nhiệm vụ của kế toán thuế khác biệt so với kế toán nội bộ

Nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp phức tạp, được chia thành nhiều nhóm để hoạt động dễ dàng, đảm bảo thông tin chính xác, tổng hợp hiệu quả. Kế toán thuế và kế toán nội bộ là 2 bộ phận quan trọng trong kế toán doanh nghiệp. Yêu cầu cần phân biệt được 2 loại hình kế toán để có chiến lược hoạt động phù hợp.

  • Kế toán thuế là bộ phận chuyên phụ trách các vấn đề liên quan đến thuế doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể thuê kế toán thuế ngoài hoặc có chuyên viên riêng chuyên xử lý các vấn đề liên quan đến thuế doanh nghiệp. Công việc của kế toán thuế là cầu nối của doanh nghiệp và nhà nước, giúp nhà nước giám sát được hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Với các nghiệp vụ kế toán thuế cụ thể như: lập tờ khai thuế môn bài, cuối tháng tổng hợp báo cáo GTGT, TNDN, TNCN, tập hợp hóa đơn chứng từ phát sinh, cuối năm lập báo cáo tài chính.
  • Kế toán nội bộ là bộ phận chuyên trách quản lý các vấn đề thu – chi của doanh nghiệp, tập hợp các khoản chi có hóa đơn hoặc không hóa đơn, tính toán và xác định khoản lỗ/ lãi thực tế của doanh nghiệp. Nhiệm vụ của kế toán nội bộ: tổng hợp, ghi chép các thông tin liên quan đến chứng từ, hồ sơ hoạt động kinh tế của doanh nghiệp, lập báo cáo tài chính để quản lý doanh nghiệp nắm bắt và đánh giá hoạt động kinh doanh có mang lại hiệu quả.

Thực hiện nhiệm vụ kế toán doanh nghiệp với phần mềm chuyên biệt

Kế toán doanh nghiệp phức tạp, với nhiều nghiệp vụ yêu cầu kế toán khác nhau. Yêu cầu kế toán viên cần có sự phân cấp và quản lý để thực hiện đúng nghiệp vụ theo quy định. Sử dụng phần mềm kế toán doanh nghiệp cho từng lĩnh vực sẽ là công cụ đắc lực để thực hiện nghiệp vụ kế toán hiệu quả, chính xác.

Phần mềm có thiết kế riêng các tính năng và chế độ kế toán hỗ trợ theo từng thông tư, chế độ kế toán, mô hình quản lý của doanh nghiệp. Hoạt động kế toán thuế và kế toán nội bộ được thực hiện chính xác, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ.

Phần mềm hỗ trợ tổng hợp thông tin, lập báo cáo tài chính nội bộ, báo cáo thuế chính xác gửi cơ quan chức năng.

Kế toán thuế xử lý các vấn đề, hóa đơn chứng từ liên quan và lập báo cáo thuế, trong khi kế toán nội bộ sẽ xử lý các vấn đề phát sinh không có hóa đơn và có hóa đơn để xác định lãi lỗ của doanh nghiệp. Với doanh nghiệp quy mô nhỏ, vấn đề kế toán sẽ được số ít kế toán viên thực hiện.

Yêu cầu cần đầu tư phần mềm kế toán chuyên dụng tại https://sme.misa.vn/116815/phan-mem-ke-toan-doanh-nghiep-nho/ để kế toán viên thực hiện nghiệp vụ chính xác, nhanh chóng. 

Related Posts